Derfor skriver jeg om vektreduksjon på Trines Treningsglede

Hovedmålet

mitt på Trines Treningsglede er å gjøre andre gode og glade i forhold til trening, fysisk form, livsstil, helse og generell livskvalitet.

Målgruppen for bloggen har vært klart definert fra dag en; helsebevisste og treningsinteresserte nordmenn og spesielt voksne, kvinnelige mosjonister i alderen 25-70 år.

Min visjon er å skape verdi for følgerene mine, og jeg finner det naturlig å bidra med alt jeg kan om trening og omkringliggende temaer som jeg vet berører og opptar de som leser. Og som kan bidre til økt fysisk aktivitetsnivå og sunt fokus på kosthold. Disse relaterte temaene er motivasjon, mat, livsstil, helse og vekt/vektreduksjon.

Ha en ting klart; JEG anbefaler ingen individer å gå ned i vekt! Det er opp til legene våre i så fall. Og jeg ser definitivt mine begrensninger i rådgivningen, spesielt knyttet til indivuduelle behov og knyttet til ernæringsfaget. Såklart! Men for alle som har bestemt seg for å gå ned i vekt, ut i fra legeråd, eget behov eller lyst, som er friske og ønsker å bli generelt opplyst om og inspirert til sunn livsstil og vektreduksjon, så kan de følge min blogg og av og til lese om dette.

Hovedgrunnen til at temaet vekt og vektreduksjon er på treningsbloggen, er tilstanden i befolkningen i 2019 og den farlige utviklingen i samfunnet. Flesteparten av nordmenn (nesten 7/10) regnes nå som overvektig. Mange har behov for å gjør noe med de helsetruende kiloene og mange ønsker å ta tak i overflødige kilo som reduserer trivselen. Jeg tar høyde for at dette også gjelder en del av mine følgere og tilgjengeligjør derfor det jeg har av kunnskap, erfaring og gode råd på bloggen uten at det dominerer. Jeg skriver som sagt om vektrelaterte temaer kun en gang i uken.

Overvekt er et problem! Jeg ønsker aktivt å normalisere initiativet til å gjøre noe med overvekt, fremfor å gå i fellen å normalisere overvekt og oppfordre til å akseptere høye BMI´r. I et samfunnsperspektiv er overvekt et problem som kommer av økt stillesitting og tilgjengelighet av mat og sukker, sagt på en annen måte ubevisst endring livsstils- og kostholdsvaner. Overvekt øker likefullt risikoen for en rekke sykdommer som diabetes type 2, høyt blodtrykk, hjerteinfarkt, hjernelag og kreft i tykktarmen, selv om flere nå er overvektige. Fortsatt øker tilstanden sykdom i skjelettet, musklene og leddene, og bidrar til økt sykefravær, nedsatt produktivitet og mer sykelighet hos den enkelte.

Tilstanden blir ikke noe mindre farlig av å si at det er blitt normalt i vår tid!

Hovedgrunnen til at JEG skriver om vektreduksjon, og synes det er en god ide til tross for at jeg ikke er lege eller ernæringsfysiolog, kan jeg liste opp her:

Relevant utdanning: Jeg er utdannet personlig trener og gruppetrener ved Norges Idrettshøgskole, der energiforbruk, vektreduksjon og helse var en del av pensum. Selv om kunnskapsnivået om vektreduksjon er begrenset etter en PT-utdannelse, var det jeg lærte anvendelig, både som trener på SATS og som journalist og treningsveileder over nett og avlet ny kunnskap om temaet.

Relevant arbeidserfaring: Jeg var med å bygge opp vektreduksjonstjenesten Vektklubb.no i Norge, basert på et konsept utviklet av leger i Sverige. Jeg jobbet i Vektklubb.no på fulltid om med temaet vektreduksjon og livsstilsendringer knyttet til kost- og aktivitetsvaner i nesten 9 år. Kunnskapsnivået om trening knyttet til vektreduksjon og helse økte i rollen som treningsekspert i et bredt og fagtungt panel og som journalist. Ikke minst fikk jeg gjennom jobben som kundekonsulent (og som personlig trener på SATS) tett kontakt og mye erfaring med målgruppen kvinner 20-70 år som skulle ned i vekt, og har lært med å kommunisere rundt temaet med ydmykhet, varsomhet og respekt.

Relevant livserfaring: Apropos ydmykhet, varsomhet og respekt for den som står i en vektreduksjonsprosess, så må jeg si at den har økt betraktelig de siste årene, selv om jeg alltid har hatt en god kjennskap til at en slank kropp ikke er like naturlig og lett tilgjengelig for alle. Nå sitter jeg med en nyervervet erfaring som jeg smertelig har gjort i forbindelse med økt kroppsvekt ved mine to svangerskap, vanskeligere vektstabilitet med økt alder og biologisk tapende muskelmasse etter fylte 40 år, samt ved sterkt redusert total muskelmasse og aktivitetsnivå på grunn av kroniske luftveisinfeksjoner, nedsatt immunforsvar og dermed tvungen inaktivitet over tre år. Ikke bare går jeg selv inn under BMI-kategorien «overvektig», men jeg erfarer dessuten på kroppen at det ikke er like lett og rett frem å gå ned i vekt som før, i alle livsfaser eller ved enhver helsetilstand.

Sunn og normal rollemodell: Jeg tror at jeg er en person hvis oppførsel, reise og budskap kan inspirere andre, inkludert de yngre, uten at det fører til sykelig, usunn og skadelig atferd. Jeg er bevisst min påvirkningskraft og forsøker alltid å være varsom og ivaretagende i måten jeg formidler mine budskap rundt trening, livsstil, kropp og vekt på. Og selvfølgelig tenker jeg over hva jeg deler av egne treningsopplegg og matvaner som jeg vet kan «kopieres». Jeg fokuserer på egenopplevd fysisk form, helsemessige gevinster og psykisk velvære, og ikke prestasjon, utseende og kropp. For å dempe fokuset på utsendemessige faktorer knyttet til trening (og vektreduksjon) opptrer jeg påkledd på alle bilder og fremhever andre som fronter treningsglede, velfortjente resultater og sunn livsstil frem for kropp og utseende.

Uredd temaet: Temaet vekt, kropp og vektreduksjon kan være både følsomt, sårt og privat for mange, men jeg er ikke redd for å tilnærme meg det helsemessig viktige temaet, ei heller menneskene som står ovenfor utfordringene. Jeg er også klar over at mange er motivert av både trivsel med egen kropp og estetiske faktorer når de vil ned i vekt, og ser på det som menneskelig. Jeg er ikke redd for at vi er ærlige med oss selv og akseptere disse motivene, men jeg skriver likevel utelukkende om trening og vekt/vektreduksjon relatert til det å føle seg bra, og ikke det å se bra eller slank ut da det uansett er en risiko for at et fokus på det ytre fra min kant kan bidra til andres overdrevne fokus på det ytre.

Ærlig blogger: Jeg lever naturlig selv og bruker livsstilsendringer som metode for å bedre formen, redusere vekten og fremme helsen. Jeg ønsker ikke å sutre og fremstå misfornøyd, men ser heller ingen grunn til å pynte på sannheten eller legge skjul på utfordringer jeg møter på. Livet består av opp og nedturer, det gjør trenings- og vektreisen og, jeg tror ærlighet om dette varer lengst og inspirerer mest og best. Og vekker mest tillit, og dermed kan hjelpe når jeg skal nå hovedmålet mitt;  å gjøre andre gode og glade i forhold til trening, fysisk form, livsstil, helse og generell livskvalitet.

Takk for at du leste, del gjerne 🙂

Trine

1 kommentar

  1. Flott og klokt skrevet Trine . Fortsett og formidle til oss her ute . Lærer masse av deg , tusen takk

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *