Alle burde fått trene på jobben!

Trening i arbeidstiden burde vært et gode alle fikk. Det mener jeg fordi det bidrar til et godt arbeidsmiljø og fordi det styrker den enkelte ansattes helse. Det å bryte opp en stillesittende dag med fysisk aktivitet har dessuten mange umiddelbare fordeler der og da. Både for den ansatte og for sjefen og bedriften.

Jeg har fått muligheten og praktisert dette selv, og vet hva det gjorde med både kroppen, konsentrasjonen i ettermiddagstimene og ikke minst jobbmotivasjonen og effektiviteten generelt.

En time per uke hadde vært bra. Da får man utrettet en hel del, enten styrke, kondisjon eller stretching – eller litt av alle tre, samtidig er det ikke mer tid enn at det burde være mulig å rydde plass til i løpet av arbeidsuken. Eventuelt splittet opp i to halvtimers økter eller tre 20 minutters raske turer i løpet av uken.

Trening i løpet av normalarbeidstiden kan være hovedregelen, men det bør også kunne skje ved jobbstart eller jobbslutt dersom arbeidsplassen for eksempel tilbyr gruppetimer for kl 7.30 eller 15.30. Trening (sykkel, jogging, gange osv.) til/fra jobb bør ikke regnes som trening i arbeidstiden.

Felles organisert aktivitet er å foretrekke, noe enhver arbeidsplass kan tilrettelegge for. Gruppetimer i egne lokaler, med instruktør fysisk tilstede eller på skjermen (online instruktør som Gina og kollegaene bruker i Bredtvedt fengsel og forvaringsanstalt), evt tilgang til saltime i treningssenter nært jobblokalet, felles utetrening el. Når forholdene tilsier det bør treningen også kunne gjennomføres individuelt i enighet med leder.

Trening i arbeidstiden må være frivillig, men ledelsen bør tydelig oppfordre til at alle benytter ordningen og i beste fall bør den ansatte bli oppmuntret til å benytte muligheten til å trene innenfor arbeidstiden. Alle bør føle at de skal ta seg og rom for denne ene timen til trening.

Treningstimen må «tas ut» ukentlig alle uker man ikke har ferie. Man kan selvfølgelig ikke «samle opp» treningstimer eller overføre tiden som «fri». Men bør snakke med leder dersom arbeidet har gjort det utelukkende for den ene ansatte å benytte muligheten til å trene over en lengre periode.

Har dere ikke en slik ordning på jobben din i dag, og heller ikke noe liknende eller i nærheten?

Snakk med din nærmeste leder da vel, kanskje dere kan lage en ordning ved din arbeidsplass?

Lykke til!

Trine

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *